Drogowe zamieszanieCiekawostki i sensacje dotyczące ruchu drogowego w Szczecinie, a także pomocne informacje dla kierowców, polecane warsztaty, myjnie, podjazdy.

Kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia drogowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wezwanie policji na miejsce zdarzenia drogowego, wypadku albo kolizji, jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy którykolwiek z jego uczestników doznał obrażeń lub uległ śmierci.

Zdarzenie takie nazywamy wypadkiem drogowym.

Jeśli jednak w zdarzeniu drogowym, doszło jedynie do uszkodzenia np. pojazdów, brak jest ofiar, mówimy o kolizji drogowej.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wypadkiem czy kolizją, pierwszą rzeczą jaką wykonujemy to opuszczenie pojazdu (zachowując szczególną ostrożność) jest wizualna ocena sytuacji (nie pojazdu) oraz kontakt z uczestnikami zdarzenia, celem oceny ich kondycji (czy nie ma rannych lub ofiar śmiertelnych). Jeśli wymaga tego sytuacja zatrzymujemy inne pojazdy, przechodzimy do udzielenia pierwszej pomocy i zgłoszenia służbom ratunkowym. Jeśli sytuacja nie wymaga udzielenia pomocy, możemy przejść do zabezpieczenia miejsca zdarzenia (światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy) lub o ile pozwala na to stan pojazdów, usunięcia ich z drogi (warto wcześniej zrobić kilka zdjęć np. telefonem komórkowym). I tu następuje dopiero ocena szkód. 

Postępowanie w tej sytuacji opisuje Art. 44. Ustawy o ruchu drogowym: Obowiązki kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego.

Przeczytaj więcej jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie: kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia? musimy ustalić przede wszystkim co powinniśmy wiedzieć o samym zdarzeniu oraz jego uczestnikach:

 1. ustalenie czy są ranni, poszkodowaniu lub ofiary śmiertelne – tu bez żadnej dyskusji, jeśli ktokolwiek z uczestników zdarzenia, w tym nawet przypadkowy pieszy który dostał kawałkiem lusterka, zgłosi zły stan zdrowia, mamy obowiązek wezwać policję oraz zespół ratownictwa medycznego (karetkę). Najlepiej w tej sytuacji wykonać telefon pod numer 112, gdzie dyspozytor przydzieli odpowiednie służby. Pojazdy pozostają na swoim miejscu,
 2. czy sytuacja/przebieg zdarzenia jest jasny dla wszystkich uczestników (czy nie budzi wątpliwości lub nie jest np. wymuszony przez jedną ze stron),
 3. czy strony zdarzenia wiedzą kto jest winny całemu zajściu, a winny godzi się potwierdzić to pisemnym oświadczeniem,
 4. czy strony zdarzenia posiadają dokumenty: dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, dodatkowy, inny dokument tożsamości np. paszport, dowód osobisty, ważną polisę OC,
 5. czy strony zdarzenia są trzeźwe lub nie wzbudzają wątpliwości co do stanu trzeźwości,
 6. czy numer VIN z dowodu rejestracyjnego i polisy OC jest zgodny z numerem VIN samochodu (znajdziemy go np. pod maską, na podłodze w kabinie lub bagażniku).

Przeczytaj więcej co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji.

Jeśli odpowiedź na punkty 2-6 brzmi TAK, to nie ma podstaw do tego aby wzywać policję. Możemy to zrobić, jeśli którykolwiek z w/w punktów, wzbudza nasze wątpliwości, a więc nie wiemy np. kto zawinił, strona wymusza spisanie swojej wersji zdarzenia, dokumenty budzą wątpliwość co do ich legalności lub dane osobowe są niezgodne ze sobą w poszczególnych dokumentach lub same dokumenty są nieważne (szczególnie polisa, przegląd techniczny).

Policja, po wezwaniu, ma obowiązek w tej sytuacji przyjechać na miejsce zdarzenia, chociaż, może to trwać znacznie dłużej niż przy wezwaniu do wypadku.

Jeśli nie mamy wątpliwości co do sytuacji, o ile pozwala na to stan pojazdów, mamy obowiązek usunąć je z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu ( jeżeli nie ma zabitego lub rannego, to ważne). Możemy samodzielnie spisać oświadczenie oraz podjąć dalsze kroki, np. wezwać ubezpieczyciela, pomoc drogową lub o ile auto jest sprawne techniczne – odjechać.

Art. 44.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez
nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było
zabitego lub rannego
0 pkt 150 zł

Jeśli jednak mamy wątpliwości co do przebiegu zdarzenia oraz winy uczestników, auta biorące udział w zdarzeniu, mogą, ale nie muszą, pozostać na swoim miejscu. Warto w tej sytuacji, przed ich usunięciem, wykonać np. zdjęcia telefonem komórkowym.

Jeśli w wypadku drogowym są poszkodowani, ranni, ofiary śmiertelne, mamy obowiązek pozostawić samochody i inne pojazdy, bez ich przemieszczania, celem ustalenia przebiegu zdarzenia. O tym mówią przepisy.

Podsumowując, jeśli sytuacja jest jasna i nikt nie zgłasza problemów ze zdrowiem, zabezpieczamy miejsce zdarzenia, usuwamy pojazdy i spisujemy oświadczenie. Jeśli są ranni, ofiary śmiertelne lub sytuacja nie jest jasna, dokumenty budzą wątpliwość – wzywamy policję.

Przeczytaj więcej jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia drogowego? Co robić na wypadek kolizji drogowej? Co robić po wypadku drogowym? Kiedy jest wypadek a kiedy kolizja?

Facebook Comments

RelatedPost

No votes yet.
Please wait...

Tags: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *